Disclaimer

Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Beleg daarom nooit met geld dat u niet kunt missen. Let erop dat crypto, forex-trading en handelen in andere producten met hefboom een aanzienlijk risiconiveau met zich meebrengen en niet geschikt zijn voor alle beleggers. 68 tot 85 procent van alle particuliere beleggers lijdt verlies. Voordat u dergelijke transacties uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de bijbehorende risico’s en indien nodig onafhankelijk advies inwint. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, nieuwsberichten, onderzoeken, analyses, prijzen en andere informatie die worden vermeld op deze website worden aangeboden als algemeen marktcommentaar, en bevatten geen beleggingsadvies. Deze site is exclusief gericht op Nederlandse volwassenen. De inhoud van de site is niet van toepassing op Belgische particulieren.

RoboDev is een softwarebedrijf dat geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen via bots creëert. Deze beleggingsaanbevelingen kunnen via signalen automatisch gekopieerd worden op een copytrading platform. Op de diensten en informatieverstrekking van RoboDev zijn deze disclaimer en voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, hun diensten en/of informatie, ga je als (potentiële) klant automatisch akkoord met deze disclaimer en voorwaarden.

RoboDev is gespecialiseerd in geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen vanuit software bots. Aanbevelingen hebben betrekking op de valutamarkt (Forex). Op de valutamarkt wordt gehandeld met hefboom. Dat is risicovol. Het is belangrijk dat je hier als (potentiële) klant goed onderzoek naar doet en begrijpt hoe dit werkt. Het is mogelijk om jouw gehele investering te verliezen. Investeer daarom niet met geld waarvan je je niet kunt veroorloven om dat te verliezen. Circa driekwart van de retail beleggers verlies geld met Forex traden. Ook de RoboDev bots hebben op zijn tijd te maken met verliezen. Dat is inherent aan het traden op de valutamarkt.

Beleggingsaanbevelingen leiden via signalen tot het automatisch kopiëren van orders. Ingrijpen na het kopiëren van een order kan niet. Niet RoboDev maar jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw beleggingen en keuzes. Standaard volg je orders 1-op-1. Zelf ingrijpen of de copysettings wijzigen kan niet. Alle orders en transacties die uitgevoerd worden op het trading account van de cliënt, zijn op initiatief van en voor risico van de cliënt en de eventuele mederekeninghouder. Je kunt op elke moment het copytraden van een bot starten, stoppen of pauzeren. Win naar eigen inzicht en behoefte onafhankelijk (beleggings)advies in. Door gebruik te maken van de diensten van RoboDev verklaar je als (potentiële) klant dat je voorafgaand voldoende hebt onderzocht of jouw beleggingsprofiel aansluit bij het risico van de gekozen signalen en dat jij die risico’s accepteert.

RoboDev is zelf geen copytrading platform, broker, financieel adviseur, bemiddelaar of vermogensbeheerder. De diensten en informatie die we aanbieden, vormen geen beleggingsadvies. RoboDev stelt alleen beleggingsaanbevelingen vanuit software bots beschikbaar die via signalen op een copytrading platform gekopieerd kunnen worden. Beleggingsaanbevelingen zijn algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger. Er wordt niet beweerd dat beleggingsaanbevelingen winsten of verliezen gaan opleveren.

De beleggingsaanbevelingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de aanbevelingen van RoboDev te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan en/of te delen met derden. De klant is een boete van €10.000,- per overtreding verschuldigd aan RoboDev. RoboDev is te allen tijde gerechtigd om het verstrekken van beleggingsaanbevelingen stop te zetten en/of het trading account van de klant los te koppelen van een bot, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voor het uitbrengen van beleggingsaanbevelingen transparantie-eisen opgesteld. RoboDev volgt het transparantieregime voor zover dat van toepassing is op geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen vanuit software bots. Beleggingsaanbevelingen zijn algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger. Het (geautomatiseerd) geven van beleggingsaanbevelingen kent geen prospectus- en vergunningsplicht van de AFM. Je belegt dus buiten AFM-toezicht. Hierom dien je zelf, voorafgaand aan het koppelen van een RoboDev bot aan jouw trading account, te beoordelen of deze bot aansluit bij jouw situatie, wat betreft de bijbehorende risico’s en benodigde kennis en ervaring. De broker, waar je een trading account aanmaakt en de orders van onze bots kopieert, is buiten Europa gevestigd. Wel heeft de broker een licentie en staat onder toezicht van de International Financial Services Commission (IFSC). Mits klanten zelf het initiatief nemen, is het volgens, in overeenstemming met MiFID II voor brokers buiten Europa toegestaan om de gevraagde diensten aan te bieden. Bij het aanmaken van een account bij de broker word je derhalve gevraagd om te verklaren dat je het account op eigen initiatief opent en je ervan bewust bent dat de broker buiten-Europees toezicht en wetgeving opereert. Aanvullend op de regulering door de IFSC heeft de broker eigen beschermingsmaatregelen genomen zoals negatieve balansprotectie. Lees de voorwaarden goed door voordat je ze op de website de broker accepteert en van deze dienst gebruik maakt.

Je maakt op eigen initiatief een account aan bij de broker van het copytrading platform en abonneert je zelf op het kopiëren van orders op jouw eigen trading account. Het copytrading platform en broker staan volledig los van RoboDev als softwarebedrijf. Deze diensten zijn over en weer afgescheiden en zelfstandig te gebruiken. Voor zowel het aanmaken van een trading account en het abonneren op het kopiëren van orders, gelden de voorwaarden van het copytrading platform en broker. Tijdens het aanmaken van een account en het abonneren op orders van onze bots, krijg je informatie over deze voorwaarden van het copytrading platform en broker. Lees deze goed door voordat je ze op de website van het copytrading platform en broker accepteert en van deze dienst gebruik maakt. Woon je in België? Sinds 18 augustus 2016 is de commercialisering van Forex in België door de FSMA verboden. RoboDev beoogt op geen enkele wijze om inwoners van België zich te laten abonneren op het kopiëren van beleggingsaanbevelingen van hun bots via het copytrading platform.

Voor het copytraden van signalen vanuit een software bot betaal je enkel een performance fee van 35%. Er zijn geen opstartkosten. De performancefee wordt volgens het high-watermark-principe over de netto winst berekend. De volledige fee betaal je pas zodra in een volgende week de eventuele draw down of verlies is terugverdiend. De verschuldigde fee wordt automatisch en wekelijks van jouw account rechtstreeks op de rekening van RoboDev gestort. De performance fee is inclusief 21% BTW. Automatisch handelen kan leiden tot veel individuele transacties. De bijbehorende transactie- en rente(swap)kosten die de broker in rekening brengt, kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement. RoboFundz heeft geen invloed op de hoogte van de transactie- en rente(swap)kosten die een broker in rekening brengt. Deze kosten zijn in te zien op de website van de broker. Afhankelijk van de wijze waarop jij klant bent geworden bij de broker, kan de broker een deel van jouw betaalde transactiekosten gebruiken als affiliatevergoeding aan Forex Copytrading. Hoewel jij daar niet extra voor betaalt (de broker staat in dat geval een deel van zijn inkomsten af), is het wel goed om je dit te realiseren.

In de ruimste zin van de wet is RoboDev niet aansprakelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of tijdigheid van de informatie die wordt verstrekt, de beleggingsaanbevelingen die worden gedaan en/of orders die worden gekopieerd op het copytrading platform. Evenmin is RoboDev aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie die we verstrekken en orders die door gebruikers gekopieerd worden (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van kansen, handelsverliezen en schade die kan voortvloeien uit enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze informatie).De dienstverlening van RoboDev en de werking van de RoboDev bot vinden online plaats. Hier zijn bepaalde risico’s aan verbonden, waaronder vertraging in systemen of servers, technische storingen, onjuistheden in (de getoonde) informatie en berekeningen dan wel berekeningswijzen of cyberaanvallen. RoboDev is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke aard dan ook, als gevolg hiervan.

De website is wereldwijd toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat de beschreven effecten of financiële instrumenten niet wettelijk zijn toegestaan voor alle beleggers in alle rechtsgebieden of dat de toegang tot dergelijke websites onderworpen kan zijn aan wettelijke beperkingen. Deze site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- of regelgeving.

Pin It on Pinterest

Share This